Upcoming projects

Dråpera gör musikteater för barn 2024. 

Musikteaterföreställningen Hur låter? har påbörjats och kommer ha premiär i november 2024. 


Samarbete med Morphosis Ensemble(Spain) 2023/2024

Violinsolot Voices har haft premiär. Voices II för violin och klarinett arbetas just nu fram och kommer att få sin premiär inom projektet flexus i Luxembourg våren 2024. 


Samarbete med Vårdnässpelen 2025